بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد»

طراحی و توسعه محصول جدید معمولاً یک عامل بسیار مهم در بقای یک شرکت به شمار می‌آید. در صنایعی که دارای تحولات سریع هستند، شرکتها می‌بایست طراحی‌ها و میزان محصولاتشان را به صورت پیوسته گسترش دهند. تغییرات پیوسته در فناوری، حضور رقبا و اولویت‌های در حال تغییر مشتریان، این گسترش را اجتناب ناپذیر کرده‌اند. یک شرکت بدون برنامه تحقیق و توسعه، اگر می‌خواهد که از قافله عقب نماند، می‌بایست بر اتحاد استراتژیک، تملک و شبکه‌های کاری تکیه کنند.

واحد تحقیق، برنامه ریزی و توسعه این شرکت از آبان ماه سال 1393 راه اندازی گردید. این واحد مسئولیت تعیین استراتژی ها و برنامه ریزی های کوتاه، میان و بلند مدت شرکت را برعهده دارد. در این راستا فعالیت های برنامه ریزی، مدیریت راهبردی مستندسازی و مدیریت کیفیت و کنترل پروژه، آموزش، تحلیل های آماری و داده کاوی با به کارگیری به روزترين روشها و ابزارهاي تحقيق صورت می پذیرد. از جمله اهداف اصلی این حوزه بهبود روش ها و فرآیندهای موجود، کنترل کیفیت، برنامه-ریزی، انجام تحقیقات لازم برای ارتقاء وضعیت راهبری شرکت، پیگیری فعالیت های توسعه ای، بررسی پروژه های ارجاعی، امکان سنجی طرح و پروژه ها، ارائه پیشنهادهای مناسب برای پروژه های ابتکاری و بروز، تعیین رویکردهای اصلی تحقیق، پشتیبانی علمی از پروژه های جاری در کلاس بازار مرتبط، تسریع در افزایش بهره وری فعالیت های انسانی، نوآوری متناسب با نیاز روز مشتریان می باشد. این واحد در راستای نظم بخشیدن به کلیه امور ، فرایندها و سامانه های جاری در شرکت تلاش می نماید

در این واحد همچنین تاکنون فعالیت های زیر انجام گرفته و یا در حال انجام می باشد که از آن جمله می توان به تدوین آئین نامه ها، استقرار سیستم کنترل کیفیت ISO 9001:2008 ، کنترل پروژه، تدوین سند راهبردی امنیت فناوری اطلاعات بانک رفاه کارگران،برنامه راهبردی عملیاتی شرکت، آنالیز سود و زیان کلیه پروژه ها ،تحلیل لحظه به لحظه وضعیت پروژه ها، تهیه پروپوزال براساسRFP های پیشنهادی بانک رفاه کارگران، آموزش و توسعه دانش،آموزش سامانه معین (آموزش، بازاریابی، Helpdesk) ، فعالیت در زمینه برندینگ، پولشوئی.