روزآمدی
سرآمدی
کارآمدی
استراتژی

1- انجام فعالیت ها با اولویت درخواستهای بانک رفاه کارگران به عنوان بازویی توانمند و فعالیت در بازار کسب وکار و یافتن همکاران حقیقی و حقوقی قابل اتکا

2- شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان بالقوه شامل: بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی و تلاش جهت رفع این نیازها و خواسته ها

3- تلاش در راستای کاهش میزان برون سپاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات و پرداخت الکترونیک در بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی بمنظور حفظ منافع ذینفعان شرکت و مدیریت جامع ریسک

4- شناسایی نیازهای سازمان ها و بنگاه های دولتی و خصوصی و رفع نیازهای آنها در حوزه های منطبق بر فرآیندهای داخلی آنها در راستای تکریم ارباب رجوع

5- جذب و پرورش افراد مستعد و مجرب در حوزه محصولات و خدمات فناوری اطلاعات

6- خلق و تولید محصولات و خدمات نوین منطبق بر نیازهای جامعه (فناوری های نوین مانند: اپ های موبایل، خدمات نوین بانکی در حوزه پرداخت و بیمه، سامانه های جامع فناوری اطلاعات سلامت و ...)

7- ارتقاء سریع جایگاه، شهرت و رتبه شرکت در بین شرکت های هلدینگ حوزه فناوری اطلاعات