این واحد با نگاه استراتژیک به حوزه بازاریابی و فروش به عنوان یک اصل سازمانی و با در نظر داشتن ابزارها ، متدولوژی ها و دانش های به روز در زمینه های بازاریابی، فروش، تبلیغات و CRM تشکیل گردیده تا با برنامه ریزی ، طراحی و تدوین ساختار کانال های توزیع خدمات با رویکرد تکنیکهای عملیاتی در حوزه توسعه فروش به ایجاد تعامل هرچه بیشتر با مشتریان بپردازد. ارائه خدمات پشتیبانی و امداد فناوری اطلاعات به بانک رفاه کارگران و سایر موسسات و سازمانها از دیگر وظایف این حوزه می باشد.

این واحد خود دارای سه بخش می باشد، از جمله: امور مشتریان ، امور نمایندگان و پشتیبانی و شبکه. امور مشتریان در حقیقت راهبردی است برای جمع آوری نیاز ها و رفتارهای مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود ، چرا که داشتن رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کمپانی و کسب و کار است . برای درک بهتر می توان آنرابه مانند فرآیندی دانست که کمک می کند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان ، فروش ، اثربخشی فعالیتهای بازاریابی ، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تمایلات بازار را به صورت یکپارچه جمع آوری کرده و در برنامه ریزی های کلان شرکت مد نظر قرار داده ، بطوریکه واحد امور مشتریان را نماینده مشتری در شرکت می دانیم. از مهم ترین ویژگی های خدمات مربوط به امور مشتریان رسیدگی سریع به مشکلات مشتریان و برقراری ارتباط نزدیک با آنان است.

این واحد خود دارای سه بخش می باشد، از جمله: امور مشتریان ، امور نمایندگان و پشتیبانی و شبکه. امور مشتریان در حقیقت راهبردی است برای جمع آوری نیاز ها و رفتارهای مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود ، چرا که داشتن رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کمپانی و کسب و کار است . برای درک بهتر می توان آنرابه مانند فرآیندی دانست که کمک می کند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان ، فروش ، اثربخشی فعالیتهای بازاریابی ، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تمایلات بازار را به صورت یکپارچه جمع آوری کرده و در برنامه ریزی های کلان شرکت مد نظر قرار داده ، بطوریکه واحد امور مشتریان را نماینده مشتری در شرکت می دانیم. از مهم ترین ویژگی های خدمات مربوط به امور مشتریان رسیدگی سریع به مشکلات مشتریان و برقراری ارتباط نزدیک با آنان است.

از عمده کارهایی که در قسمت پشتیبانی و شبکه انجام می شود می توان به این موارد اشاره نمود:

مدیریت ، پشتیبانی ، نگهداری و ارتقاء سخت افزار های موجود

پشتیبانی ، نگهداری و ارتقاء شبکه های موجود (Internet , Intranet )

مدیریت ، پشتیبانی ، نگهداری و ارتقاء وب سایت مرکز

مدیریت ، پشتیبانی ، نگهداری و ارتقاء اتوماسیون اداری مرکز

تامین امنیت داده ها و اطلاعات و حفاظت از اطلاعات

مدیریت ، پشتیبانی ، نگهداری و ارتقاء پرینتر ها ، دستگاه های فکس و کپی موجود